ความรู้เรื่องยา You & Your Medicine

เคยสงสัยมั้ย ทำไมก่อนรินยาน้ำต้องเขย่าขวดก่อนทุกครั้ง

23/12/2020

ทำไมก่อนรินยาน้ำต้องเขย่าขวดก่อน

ยาน้ำมีหลายรูปแบบ คือ

1.ยาน้ำเชื่อม จะสังเกตเห็นเป็นยาน้ำใสๆ ไม่เห็นเป็นผงยา

2.ยาน้ำแขวนตะกอน ตัวยาจะไม่ละลายน้ำ มองเห็นยาขุ่นๆ ไม่ใส เมื่อวางขวดยาทิ้งไว้ จะเห็นผงยานอนก้นขวด เช่น ยาลดกรด เป็นต้น

3.ยาน้ำชนิดที่ต้องผสมเองก่อนรับประทาน มักจะใช้กับยาที่มีการเสื่อมสลายได้ง่าย เช่น ยาปฏิชีวนะ Amoxycillin ดังนั้นผู้ผลิตยาจะเตรียมให้อยู่ในรูปยาผงก่อน แล้วทางคลินิกหรือโรงพยาบาลจึงค่อยผสมน้ำเมื่อมีการจ่ายยาให้คนไข้


ก่อนรับประทานยาน้ำทุกชนิด ต้องเขย่าขวดก่อนรินยาทุกครั้ง เพื่อให้ตัวยากระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งขวด เมื่อรินยามารับประทาน ผู้ป่วยจึงจะได้รับปริมาณตัวยาอย่างถูกต้องครบถ้วนและเท่ากันทุกครั้ง


เรียบเรียงข้อมูล
RX-health team